Miras Paylaşma (Taksim) ve Mirasın Reddi Davaları Avukatı

Miras konusunda bilinmesi gereken tüm içerikler ve özellikleri incelendiği zaman karşımıza detaylı bilgi ve alt başlıkları çıkar. Öncelikle herhangi bir gerçek kişinin ölümü ya da gaipliğine karar verileceği durumda, ölen kişinin kimlere, ne şekilde ve ne kadar taksim yani paylaşım yapılması gerektiğinin düzenlenmesi ile ilgili hukuk kurallarından oluşan özel hukuk dalı olarak görülür.

Miras konusu ayrı bir incele alanı ve incelikleriyle beraber binmesi gereken terimlerin birbirini tamamlaması ile oluşur. Miras hukuku alanında özellikle vasiyetnamelerin hazırlanması, mirasçı atama sözleşmesinin düzenlenmesinin sağlanması ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri oluşturmak, miras paylaşımları, terekenin  tespiti ve defter tanzimi gibi kavramlar karşımıza çıkar. Özellikle bilinmesi gereken terimlerden biri terekedir. Tereke ölen bir kişiden kalan her şey olarak tanımlanabilir.

Miras Paylaşma (Taksim) ve Mirasın Reddi Davaları Avukatı

Miras Paylaşma (Taksim) ve Mirasın Reddi Davaları Avukatı  Hizmet Alanları

Miras bırakan kişinin vefat etmesi üzerine mirasçı olan kişilerin mirasın paylaşımı için başvuruda bulunabileceği çok  fazla yol bulunur. En önemlisi anlaşma yolu ile var olan mirasın paylaşımıdır diyebiliriz. Ancak bazı durumlarda anlaşmazlık çıkabilir ve taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü için bu davarla bakan avukatın da çözmesi gereken durumların niteliklerinin bilinmesi gerekir.

Anlaşmaya varılamaması durumunda mirasçılardan herhangi biri mirasın yasal yollardan taksim edilmesi için mahkemeye başvurabilir ve Türk Medeni Kanununda belirlenmiş olan maddeler gereğince işlemler başlatılır. İşte bu davaların çözüme kavuşturulması ve gerektiği şekilde yürütülmesi için avukata gereksinim duyulur.

Miras Paylaşma ( Taksim) ve Mirasın Reddi Davaları Avukatı Özellikleri

Miras paylaşma (taksim) ve mirasın reddi davaları avukatları da gerektiği şekilde belirtilen kanunlar çerçevesinde gerekli prosedürün uygulanması için çalışmalar yürütürler. Türk Medeni  Kanun gereğince tarafların şartları ve var olan problemlere çözümlerin sunulması için gerekli işlemler başlatılmış olur. Paylaştırılma esnasında taraflar arasında çeşitli anlaşmazlıklar çıkabilmesi söz konusu olabileceğinden hukuksal işlemler gereğince işlem basamakları uygulanmaya başlanılır.

Miras hukukuna göre mirasçıların belirlenmesi ve dağılımın kanun çerçevesinde yapılması gerektiğine dair işlemlerin işlerlik kazanması sağlanır. Var olan davada gerekli tedbirlerin alınması ve tarafların bilgilendirilmesi konusu oldukça önemli bir detay olarak görülür. Bilgilendirme esnasında alınan kararları detaylı bir şekilde incelemek ve prosedür gereğince danışmanlık yapmak miras paylaşma ve mirasın reddi davaları avukatının temel özellikleri arasında yer alır diyebiliriz.

Miras Paylaşma (Tereke) Davaları Avukatı Hizmet Detayı

Miras dağıtımı ilk olarak birinci dereceden hak sahipleri arasında gerçekleştirilir. Şayet birinci derece mirasçılar yaşıyorlarsa ikinci derece hak sahiplerinin hakkı bulunmaz diye bir detay vardır. Bu detayın atlanmadan uygulanması ve hukuki çerçevesinin bildirilmesi yine miras paylaştırma davaları avukatı tarafından gerçekleştirilir. Çıkabilecek uyum problemleri ve anlaşmazlıklar ile bu durumda mirasçıların sahip oldukları özelliklerin gerektiği şekilde bilinmesi de ayrı bir konu olarak karşımıza çıkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir