Kategori Arşivleri: Vergi Hukuku

Vergi Affına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 09 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi. İlgili yapılandırmaya ilişkin başvuruların Genel Tebliğ’in yayımlanmasının ardından açılması beklenmektedir. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 7326 Kabul Tarihi: 3/6/2021