VERGİ HUKUKU:

Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu, Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçeşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Silivri, Çatalca ve İstanbul bölgeleri başta olmak üzere, devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda, vergilendirme işlemlerindeki tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerinde ve vergi uygulamalarında vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında çıkan uyuşmazlıklarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu olarak Vergi Hukuku alanında verilen başlıca hizmetler:

  • Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan re’sen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarının iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi
  • Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay da bulunan davalarda teknik ve hukuki destek sağlanması ve çözüm üretilmesi
  • Tahakkuk ettirilen vergiler, dayanaksız ödeme emirleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezalarıgibi vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için idare nezdinde uzlaşmaya başvurma
  • Vergi Daireleri nezdinde, vergi yapılandırma süreçleri için başvuru yapılması ve takibi
  • Vergi ihtilaflarına ilişkin mukteza sürecinde teknik ve hukuki destek verilmesi
  • Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan re’sen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin yol gösterme, temsil etme, ortaya çıkan vergi hukuku cezalarının uzlaşmayla çözülmesinin sağlanması
  • Vergi hukuku bölümleri olan; kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve benzer doğrudan ve dolaylı vergiler kapsamında yanlış veya eksik gelir beyanları; re’sen, ikmalen ya da idare tarafından yapılan tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, damping vergileri, dar mükelleflerin gelirlerinin beyanı ve benzer her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

İlgili Yazılar