Kategori Arşivleri: Blog

Vergi Affına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 09 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi. İlgili yapılandırmaya ilişkin başvuruların Genel Tebliğ’in yayımlanmasının ardından açılması beklenmektedir. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 7326 Kabul Tarihi: 3/6/2021

Velayet Davası Avukatı Tanımı

Velayet Davası Avukatı Tanımı Velayet davası avukatı, öncelikli olarak boşanma davalarında çocuğun velayeti davasına bakmakla görevlidir. Çocuğun velayetinin kime nasıl ve ne şekilde bırakılmasının yanı sıra mahkemeler tarafından dikkate alınacak olan en önemli öğenin çocuğun menfaati olacağını belirtmekle görevlidir. Mahkemelerin sadece bugün için kısa süreli olarak değil aynı zamanda gelecek süre içerisinde de ne olacağı

Trafik Kazası Avukatı

Trafik Kazası Avukatı  Tazminat avukatlığının benzer bir dalı olan trafik cezası avukatlığı; herhangi bir trafik kazası sonucunda bir kişide meydana gelen engel durumu ya da ölüm gibi durumlar da bu kişilere bir tazminat hakkı doğar. Kazaya sebep olan kişi ve ya şirketlere dava açma sürecinde destek sunar. Aynı zamanda sigorta şirketi için başvuru, ya da tahkim süreci

Tapu İptal Tescil ve Kamulaştırma Avukatı

Tapu İptal Tescil ve Kamulaştırma Avukatı Kişi hak ve özgürlüklerini savunan hukuki işlemlerde yol gösteren bireylere avukat deniyor. Avukatlar Hangi Görev Yükümlülüğü Altındadır?  Haklarımızı en iyi şekilde savunmakla yükümlü olan avukatların birkaç görevi bulunmaktadır. Bu görevler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Hukuki süreçlerde temyiz gibi iş veya işlemleri yürütmek Davaların takibini yaparak işlemlerin sonuçlanmasını sağlamak Hukuki konularda

Oturma İzni Ve Vatandaşlık Başvuru İşlemleri Avukatı

Oturma İzni Ve Vatandaşlık Başvuru İşlemleri Avukatı  İnsanların pek çoğu çeşitli nedenlerden dolayı, Türkiye’ye yerleşmek zorunda kalabilir. Kısa süreli oturma izni için, genel de öğrenciler, ya da iş için gelen kişilerdir. Bunun için, İnternet üzerinden, göç dairesine bir başvuru yapmak gerekir. Bu sayede oturma izni alınabilir. Burada önemli bir nokta vardır. Tüm dünyada hızla yayılan covid 19 sebebi ile şuan bir

Nafaka Davası Avukatı

Nafaka Davası Avukatı Bir hukuk terimi olarak bilinen nafaka eşler arasında devam eden boşanma süreci ile ilgilidir. Hukuk alanında hizmet sunan nafaka davası avukatı müvekkillerini temsil etmek ve savunmak için görev yaparlar. Nafaka avukatı boşanma davalarında ve nafaka konuları ile ilgili bütün hakları kanun ve yasalar doğrultusunda savunan kişilerdir. Deneyim ve uzmanlık gerektiren nafaka davası

Miras Paylaşma (Taksim) ve Mirasın Reddi Davaları Avukatı

Miras Paylaşma (Taksim) ve Mirasın Reddi Davaları Avukatı Miras konusunda bilinmesi gereken tüm içerikler ve özellikleri incelendiği zaman karşımıza detaylı bilgi ve alt başlıkları çıkar. Öncelikle herhangi bir gerçek kişinin ölümü ya da gaipliğine karar verileceği durumda, ölen kişinin kimlere, ne şekilde ve ne kadar taksim yani paylaşım yapılması gerektiğinin düzenlenmesi ile ilgili hukuk kurallarından

Maddi Manevi Tazminat Davası Avukatı

Maddi Manevi Tazminat Davası Avukatı Hukuka aykırılık içermekte olan her türlü işlem ya da eylem üzerinden dava açmak mümkündür ve maddi manevi tazminat davaları da hukuka aykırılık içermesi nedeni ile açılabilen davalardan biridir. Tazminat davaları, haksız eylemlerden ya da herhangi başka bir nedenden kaynaklanmakta olan tazminat anlaşmazlıklarını konu edinmektedir. Tazminat davaları manevi tazminat ile maddi

Kira Hukuku Ve Kiracı Tahliye Davası Avukatı

Kira Hukuku Ve Kiracı Tahliye Davası Avukatı Kira hukuku, bir mülkün sahibi ile kiracının arasında oluşan sorunların çözümü için tasarlanmış bir hukuk alanıdır. Bir mülkün kiralamamasından sonra taraflar anlaşamadıklarında kira hukukun yanı sıra Sulh Hukuk Mahkemelerinde de haklarını arayabilirler. Bu konuyla ilgili danışmanlık hizmeti ve yasal süreçlerin takibi ise avukatlar aracılığıyla yapılabilir. Bu alanda uzmanlaşmış

İşe İade Davası Avukatı

 İşe İade Davası Avukatı Hukuk alanında eğitim görmüş ve avukatlık mesleğini seçmiş olan kişiler sınıf sınıf ayrılmazlar. Avukatların istedikleri ve kendilerini gösterebileceklerine inandıkları her davaya katılabilme hakları vardır. Fakat bazen avukatlar kendilerini bazı davalara daha yakın hissederler ve bu anlamda da başarılar elde ettikleri vakit daha çok o alandaki davalara bakarlar. Bunlardan bir tanesi de