Aile hukuku, toplumun en küçük birimi olan aile yapısının bütünlüğünü korumaya ilişkin hukuk kurallarıdır. Bilindiği üzere hukuk toplumu düzenlemek adına oluşturulmuş kural ve yasaların devlet nezdinde yaptırım gücü ile desteklenmesidir. Medeni hukuk alt dallarından biri olan aile hukuku işleyişi bütünüyle aile yapısını oluşturma ve belli temel değerler üzerinde devamı ya da bitimi halinde olası süreçlerin yasal tabanlarının yerine getirilmesine yönelik çalışmalardan oluşur. Aile kavramı ülkemizde geçmişten gelen kültürümüzün en önemli parçasıdır. Bu sebeple sadece hukuk kuralları kapsamında değil sosyal ve kültürel değerler kapsamında da aile kurma ve devamını sağlama konularında görevler atfedilmiştir. Aile temellerinin sarsılmaması ve düzenin olması gerektiği yönde sağlıklı işleyişi, özellikle anlaşmazlık yaşanan konularda hakların yerinde teslim edilmesine yönelik uğraş aile hukuku avukatlarının çalışmaları neticesinde gerçekleşir.

Aile Hukuku

Aile Hukuku Neleri Kapsar

Aile hukuku, evlilik birliği ile hayatlarını devam ettirme kararını veren çiftlerin nişanlanma süreçlerinden evliliğin hukuksal olarak gerçekleştirilmesine; boşanma kararı veren çiftlerin boşanma, mal paylaşımı veya velayet gibi konuları ile ilgilenir. Kısaca aile hukuku kapsamı; evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olarak başlıklandırılabilir. Her başlığın içeriğinde aileye ilişkin detaylandırılmış alt başlıklar ve bunların uygulama şekilleri yer almaktadır. Evlilik müessesesi evlilikten boşanmaya bazı koşul ve hükümlere bağlanmıştır. Bunların yanı sıra kadın ve çocuk haklarıyla ilintili olan evlat edinme, veraset, soy bağı, nafaka gibi konularda aile hukukçuları yasaları uygulama konusunda gerekli işleyişi başlatıp, takibi ve süreci sonuçlandırmak üzere görevlidirler.

Medeni Kanun ve Aile

Aile hukuku, Türk Medeni Kanun hükümleri arasında yer alan bir alt başlık olarak yer almaktadır. Kadın-erkek eşitliği esasında aile kurumunun kurulması ve sürdürülmesinde izlenecek yol ve olası anlaşmazlıkların giderilmesinin yanı sıra kadın ve çocuk haklarını öncelikli gözeterek boşanma, velayet, evlat edinme, mal paylaşımı gibi konularda yasalar nezdinde uygulamaların yapılması aile hukuku kapsamında yer alır. Ceza hukuku ile de bağıl bir ilişki içinde olan aile hukukuna ilişkin konular aile mahkemelerinde görülür. Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu, aile hukuku konusunda deneyimli avukat kadrosu ile müvekkillerine hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir