Gayrimenkul hukuku konusunu detaylandırmadan önce gayrimenkul kavramını açıklamakta fayda var. Bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan;  konut, dükkân, arsa ve arazi malları ile taşınabilir özellikte olasına rağmen gemiler hukuken gayrimenkul mal kapsamında yer almaktadır. Bu malların kullanılması, alınması ve satılması gibi durumlarda kişiler veya kurumlar arasında ki olası anlaşmazlıkların giderilmesi gayrimenkul hukuku kapsamında ele alınır. Bu mallarla ilgili mevzuat maddeleri ve kanun hükümleri gayrimenkul hukukunun konusudur. Üst başlık olarak Medeni kanun kapsamında yer alan gayrimenkul hukuku toplumun genel kesiminde geçerliliği olan bir konudur. Olası anlaşmazlıklarının kısa sürede çözülmesi ve söz konusu malın değer kaybetmeden anlaşmazlıkların giderilmesi son derece önemlidir.

Gayrimenkul Hukuku

Toplumun Genelini Kapsayan Gayrimenkul Hakları

Gayrimenkul hukuku, mülkiyet hakkı olan her vatandaş için taşınmaz mal edinme, kiralama veya satma aşamalarında hukuka aykırı durumların ortadan kalması ve çıkan anlaşmazlıkların giderilmesi konusunda çalışır. Hak ve maddi kayıp olmaksızın taraflar arasında giderilmesine yönelik işletilen hukuk kuralları alanında deneyimli avukatların müvekkillerine verecekleri hizmet sayesinde usule uygun şekilde neticelendirilecektir. Gelişmekte olan gayrimenkul sektörü beraberinde hukuki taraflarını da doğru bir şekilde uygulamayı getirir. Ev, arsa, dükkân gibi taşınmaz mülklerin kişi veya kurular arasında doğuracağı sorunların çözümü yasal bir zeminde mevzuatlandırılmıştır. Ancak bu geniş ve karmaşık olarak nitelendirilebilecek hukuk konularındandır. Anaya ile sabitlenmiş her vatandaşın mülk edinme hakkı olduğu gibi bu mülkleri edinme ve sonrasındaki süreçte yer alan yasal hakları da gayrimenkul hukukunda şekillendirilmiştir.

Gayrimenkul Yasal Çerçevesi

Gayrimenkul hukuku eşya hukuku kapsamında yer alan taşınması mümkün olmayan mallar üzerinde haklarla ilişkilidir. Bu malların alım, satım ve kiralanma süreçlerinde her bir başlık altında detaylandırılmış geniş bir mevzuat çerçevesi bulunmaktadır. Hem alıcı hem satıcı veya kiracıya yönelik gayrimenkul üzerinde ki haklarının başlıkları; ayni ve kısmı ayni haklar hükümlerince belirlenir. Gayrimenkul niteliğine göre bağlı bulunduğu yasal alanı da genişleyip daralmaktadır. Sıralamak gerekirse; imar ve kadastro kanunu, vergi mevzuatları, orman kanunu, gecekondu ve kooperatifler kanunu, kira sözleşme hükümleri ve afet riski taşınmasına yönelik hükümler gibi daha çokça başlık gayrimenkullerin yasal çerçevelerinde ele alınan konulardır. Bu geniş ve karmaşık olan konuda yaşanılan uyuşmazlıkların çözümü için Keşkekler Sevinç avukatlık bürosu avukatlarından alınacak hizmet alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir