Kategori Arşivleri: Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku konusunu detaylandırmadan önce gayrimenkul kavramını açıklamakta fayda var. Bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan;  konut, dükkân, arsa ve arazi malları ile taşınabilir özellikte olasına rağmen gemiler hukuken gayrimenkul mal kapsamında yer almaktadır. Bu malların kullanılması, alınması ve satılması gibi durumlarda kişiler veya kurumlar arasında ki olası anlaşmazlıkların giderilmesi gayrimenkul hukuku kapsamında