İş Hukuku Avukatı

İş hukuku çerçevesinde ve sosyal güvenlik içeriğiyle birbirini tanımlayan unsurların bir arada bulunmasını ifade eder. Çalışma alanında bulunan kişileri sahip oldukları haklarla beraber bu hakların kullanımı ile beraber ne gibi şartlara sahip olmaları gündem konularını oluşturuyor.

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı İş Davalarındaki Rolü

Belirli bir  karşılığı olarak çalışan personellerin ve işçi statüsünde olan kişilerin çalışma niteliklerini ve kurallarını belirleyen bir alan olarak belirtilir. Hukuki anlamda işçilerin sahip oldukları hakları sıralayıp bunları gereğince uygulamak esasına dayanır. İş hukuku avukatı var olan bu hakların gerektiği şekilde bilgilerini sunarak davaların yürütülmesinde esas görevi üstlenir.

İş Hukuku Avukatı Verdiği Hizmetler

İşçilerin sahip olduğu haklardan kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti, hafta tatili, ihbar tazminatı gibi konularda görev üstlenir. Özellikle yine işçileri önemli derecede etkileyen hizmet sözleşmesinin hazırlanması, mobing ve kötü niyet tazminatı davasının açılabilmesi ve takibi ile neticelendirilmesi, iş kazası kaynaklı tazminat ve ceza davalarının açılması gibi konularda davarlın açılması ve takibinin yapılarak sonuçlarının alınması temel hizmet alanları içinde sayılır.

İş hukukunun gerektirdiği tüm alanlarında danışmanlık hizmeti ile beraber dava takibinin sağlanması hizmetleri dâhilindedir. İş hukuku avukatları süreç içerisinde hukuki anlamda dava sonuçlanan kadara gerekli işlemlerin yapılması ve uygulanmasında esas olarak görevlidirler. İşçilerin alacakları ve var olan hakları çoğu zaman göz ardı edilebildiğinden bu durumların önüne geçebilmek için hukuk kuralları  dahilinde işçilerin haklarının ve çalışma şartlarının korunmasına yönelik olarak düzenlemeler yapılır.  

İş Hukuku Avukatı Nitelikleri

İş hukuku avukatı işverenler ve işçiler arasında oluşabilecek sorunlardan kaynaklı açılan davarda bir denge oluşturmaya çalışır. İşçilerin sahip oldukları hakların temel özellikleri bilinerek var olan sorunun içeriği karşılaştırılarak çözüm yolları belirlenir. İş hukuku avukatı aynı zamanda bu alanın kapsadığı tüm kurallar dahilinde dava takibi ve danışmanlık görevini üstlenir.

İşçileri yakından ilgilendiren iş iade davasının açılması ile beraber takip edilmesi aynı zamanda şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin içeriklerinin hazırlanması konusunda danışmanlık yapmakla görevlidir.

İş hukuku kanunları gereğince işveren ve işçi herhangi bir hak kaybına uğramadan önlem alınmasının sağlanması veya tam olarak bir hak ihlali yaşanmış ise bu durumun düzenlenmesi için hukuki sürecin yürütülmesini yasalar çerçevesinde gerçekleştirir. İş kazası gibi işçileri yakından ilgilendiren durumların yaşanması dahilinde de gerekli işlemlerin yürütülmesi sağlanır.  İşçi ve işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinde oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümleri için de gerekli koşulların gerçekleştirilmesi sağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir