Çek Senet İcra Takibi Avukatı

Çek senet icra takibi avukatı, senet takibi, çek takibi, ilamlı ya da ilamsız icra takibi, alacak tahsilâtı ve ihtiyati haciz gibi işlemlerin takibini yapmaktadır. Bir borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklı talebi doğrultusunda İcra ve İflas Müdürlükleri aracılığı ile borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarını icra avukatı tespit eder ve İcra ve İflas kanunu dâhilinde yer alan borcun tahsil edilmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Çek Senet Avukatı

Çek Senet İcra Takibi Avukatının Hizmet Alanları

Çek senet icra takibi avukatının hizmet alanları, alacak tahsili, karşılıksız çek davaları, itirazın iptali davası, maaş haczi yapılması, icra takibi açılması ve ihtiyati haciz işlemleridir. Ayrıca haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, itirazın kaldırılması davaları, menfi tespit ile istirdat davaları, imtiyaza itiraz, borca itiraz ve cari hesap takibi de icra avukatının hizmet alanları arasında yer almaktadır.

Çek ve Senet İcra Takibi Avukatının Sorumlulukları

İcra hukuku işlemleri konusunda danışmanlık ya da dava avukatlığı yapmakta olan icra avukatlarının mesleki yükümlülükleri bulunmaktadır. İcra avukatının mesleki sorumlulukları arasında borçlu ile anlaşma sağlamaya çalışmak ile söz konusu alacağı tahsil etmeye çalışmak ve ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesi yolu ile alacak takibi yapmak bulunmaktadır.

İcra avukatının davasını almış olduğu tüzel ya da gerçek kişinin hakkını dava bitimine kadar savunmak ve alacağın borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi durumunda icra müdürlüğü vasıtası ile icra takibi başlatmak da mesleki yükümlülükleri arasında yer almaktadır.

İcra avukatının sorumlulukları arasında kredi sözleşmelerinden ya da finansal kiralama işlemlerinden doğan alacakların takibini sağlamak ile borçlunun taşınır ya da taşınmaz mal varlıklarına haciz konulması ile satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi yolu ile alacağın tahsil edilmeye çalışılması da yer almaktadır. Haciz işlemlerinin başlatılmasından tahsiline kadar olan bütün süreç içerisinde müvekkil ile iletişim halinde bulunması gereken icra avukatı, borca ya da kötü niyet ile açılan icra davalarına karşı itiraz sürecini başlatmalı ve takibini de yapmalıdır.

Çek Senet İcra Takibi Avukatının Sahip Olması Gereken Nitelikleri

Çek senet icra takibi avukatı, meslek etiğine uygun davranışlar sergilemeli, sorunlar karşısında çözüm üretebilmeli ve ikna yeteneğine sahip olmalıdır. İcra avukatı, birden fazla görevi önceliğine göre sıralama ile yönetme yeteneğine sahip olmalı, düzenli ve detaycı bir çalışma becerisine sahip olmalı ve yüksek motivasyon sahibi olmalıdır. Olumlu bir tutuma sahip olması gereken icra avukatının, sözlü yazılı iletişim kanallarını aktif ve etkin bir biçimde kullanabiliyor olmasının yanı sıra dava dosyalarının incelenmesi ve borçlu görüşmelerine katılım gibi hukuki süreçlere hâkim olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir