İşe İade Davası Avukatı

Hukuk alanında eğitim görmüş ve avukatlık mesleğini seçmiş olan kişiler sınıf sınıf ayrılmazlar. Avukatların istedikleri ve kendilerini gösterebileceklerine inandıkları her davaya katılabilme hakları vardır. Fakat bazen avukatlar kendilerini bazı davalara daha yakın hissederler ve bu anlamda da başarılar elde ettikleri vakit daha çok o alandaki davalara bakarlar. Bunlardan bir tanesi de son zamanlar da büyük ilgi gören ve ihtiyaç duyulan işe iade avukatlarıdır. 

İşe İade Davası Avukatı

İşe İade Davası Avukatı Nedir?


İşe iade davası avukatlık terimleri yargıtayın herhangi bir dalında veya yargı süreçlerinde dile gelmeyen bir eylemdir. Fakat avukatların günlük çalışma hayatlarında iade davalarına ağırlık vererek çalışmalarını sürdürmesi onlara bu ismin takılmasına sebebiyet vermiştir. Öyle ki avukatlık mesleğinde iş iade avukatı, iş davası avukatı veya kıdem davası avukatı gibi herhangi bir ayrım söz konusu değildir. İşçi, işvereni ile bir hukuk süresi içerisine girecekse, dava tiplerine ve yargılama süreci hakkında detaylı bilgilere, kendisine tanınan hakları kullanması için işe iade davalarının bir avukat tarafından yürütülmesi daha faydalı olacaktır. 


İşe İade Avukatının Görevleri

İşe iade davaları için başvurunun yapılacağı iş Mahkemeleri şart ve koşullarını ancak işe iade davalarına bakan bir avukat tarafından detaylı bilinir ve öğrenilir. İşe iade davaları çok fazla detay ve yargı sürecinin işleyişini içerisinde barındırır. Aynı zaman da barındırmış olduğu bu detaylar dava sonucunu büyük bir oran ile etkiler. Bu yüzden işçi hakları ve iş hukuku hakkında uzman olan bir işe iade davası avukatı ile yola çıkmak en doğru tercih olacaktır.

Kanunen böyle bir zorunluluğun olmamasının yanı sıra işe iade avukatı ile çalışmak dava süresini en aza indirirken, kanun tarafından sunulan hakların ele alınmasını ve dava sonucuna etki edecek delil veya belgelerin bir araya toplanmasını sağlar. Şüphesiz ki işe iade avukatı ile girilen davalarda olumlu sonuçların alındığı bilinmektedir.

İşe İade Davası Avukatlık Ücreti

Hukuksal olarak avukat aracılığı ile girilen tüm davalar da olduğu gibi işe iade davalarında da davacı olan işçi ile avukat arasında bir anlaşma imzalanır. Görülecek davada avukatlık ücreti vekil ile müvekkil arasında ki yargının işleyiş süreci belirler. İşe iade davası avukatlık ücreti önden peşin olarak avukata verileceği gibi yapılan avukatlık sözleşmesine dayanarak davanın sonuçlanmasında da ödeme yapılabilir. Bunun yanı sıra davanın olumlu sonuçlanması durumunda yüzde verme şeklinde de anlaşma sağlanabilir. Öyle ki genellikle işe iade avukatları yüzde alma uygulaması üzerinden çalışırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir