Velayet Davası Avukatı Tanımı

Velayet davası avukatı, öncelikli olarak boşanma davalarında çocuğun velayeti davasına bakmakla görevlidir. Çocuğun velayetinin kime nasıl ve ne şekilde bırakılmasının yanı sıra mahkemeler tarafından dikkate alınacak olan en önemli öğenin çocuğun menfaati olacağını belirtmekle görevlidir.

Mahkemelerin sadece bugün için kısa süreli olarak değil aynı zamanda gelecek süre içerisinde de ne olacağı konusunda olması gerektiği şekilde düşünmesi ve korunması esas alınır. Velayet davası avukatı, çocukların menfaatinin gözetilmesi konusunda hukuki çerçevede bir işlem başlatılmasında en önemli unsur olarak karşımıza çıkar.

Velayet Davası Avukatı

Velayet Davası Avukatının Hizmetleri Nelerdir

Boşanma davalı her iki taraf için de oldukça zorlu ve yıpratıcı bir süreci kapsar bu sebepledir ki aynı zamanda çocuğun velayetinin de kimde olacağı ve hangi şartların sağlanması gerektiği önemli bir konudur. Çocuk olarak menfaatleri denildiği zaman, söz konusu olan çocuğun yaşı, ihtiyaçları ve her şeyden önemlisi eğitim hayatı gibi önemli konuların dikkate alınması gerektiğini belirtir.

 Gündeme gelen boşanma süreçlerinde en çok merak edilen konu çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusudur. Bu sorunun hukuki çerçevede belirtilmiş olan maddelere uyum sağlayıp çözümlenmesi süreci velayet davası avukatları ile sağlanır. Velayet davası avukatı var olan bilgilerini taraflara sunar ve hukuki olarak beklenilen şekilde çözümlenmesinde danışmanlık yapar.

Çocuğun velayeti konusu temelde var olan ihtiyaçları ve barınması gibi gerekli şartların sağlanması ve imkanları sağlayabilecek olan tarafların maddi düzeyine bakılması sağlanır. Velayeti almasına karar verilen eşin maddi durumu dikkate alınırken aynı zamanda diğer kriterler de göz önünde bulundurulur ve mahkemece nihai kararlar verilir. Velayet konusunda mahkemeler tarafından görevlendirilen pedagoglar da yetkileri gereği söz konusu çocukla ilgilenirler. Aile ile gerekli görüşmelerin sağlanıp bilgilerin gerekli şekilde analiz edilerek uygulanmasını sağlar.

Velayet Davası Avukatı İşlem Süreçleri Nelerdir?

Boşanma süreci esnasında söz konusu olan boşanma gerekçeleri ve velayetin kimde olacağı konusu ve şartları ayrı bir detay olarak belirtilir. Velayet davası avukatı tüm bunları göz önünde bulundurarak çocuğun menfaatleri başta olmak üzere tüm işlemlerin hızlandırılmasını hukuki çerçevede genişletmiş olur.

Velayet davası avukatı işlemleri gerçekleştirirken bazı sorular sorar ve bu soruların karşılık bulmasıyla beraber mahkeme tarafından verilecek ola kararın netleşmesine destek vermiş olur.  Velayet konusunda çocuğun dinlenip dinlenmemesi, mahkeme çocuğa hangi taraf ile kalmak istediğini soracak mı, çocuğun velayeti babaya verilir mi, boşanmada kusurlu taraf velayeti alabilir mi gibi soruların cevaplanması ve gerekli işlemlerin uygulanması sağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir