Boşanma Davası Avukatı

Aile hukuku medeni hukukun bir alt dalı olmakla beraber velayet, nafaka, boşanma, mal paylaşımı gibi davalara bakan avukatlar olarak bilinirler. Hukuki anlamda bahsi geçen süreçlerde bireylere gerekli bilgiler sunarak gerekli açıklamalar dâhilinde hukuki işlemleri yürütürler. Mevzuat içerisinde daha çok aile ile ilgili işlemleri gerçekleştirmeleri üzerinde durulur. Aynı zamanda kapsamlı olarak işlemlerin yürütülmesi ve tarafların bilgilendirilmesi mevzu bahis olmuştur.

Boşanma Davası Avukatı  Çalışma Alanı

Aileler için boşanma süreçleri  oldukça zorlu, yıpratıcı ve zarar verici bir boyuttadır. Tarafların en zarar ile süreçten kurtulmaları ve gerekenler ne ise bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması gerekir. Boşanma avukatı, medeni hukuk kapsamında tedbirleri alarak hem süreci hızlandırır hem de gerekli önlemlerin ayrıntılarını bildirir.

Açılan boşanma davası dosyasının mevzuatta yer alan bilgiler ile uyumlu olması ve çelişmemesi gerekiyor. Neticede zorlu olan bu süreç içinde işlem gerçekleştirecek olan boşanma avukatları her zaman gerekli bilgileri uygulamayı ilke edinirler.

Toplum içinde aile mahkemesinde görülmesi uygun görülen boşanma davarlının takibini sağlayan davacı ya da davalı vekillerine boşanma avukatı denildiği için gerekli olduğu şekilde kullanılan bir kavram hilen gelmiştir.

Boşanma Davası Avukatının Görevleri

Boşanma davarlı da diğer birçok dava ve konu gibi oldukça hassas ve içeriğine dikkat edilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Var olan veriler gerekli bir şekilde değerlendirilerek boşanma davası açabilmek için olması gerektiği şekilde nedenlerin varlığına bakılır. Aynı zamanda boşanma gerekçeleri mantıklı bir şekilde dile getirilir.

Boşanma sebeplerinin iyi bir şekilde analizi ve tespiti için boşanma avukatı her iki tarafı da incelikle dinlemeli ve var olan bilgileri yerli yerinde kullanmalıdır. Boşanma davası avukatı her şeyden önce boşanma sebeplerini medeni kanun gereğince doğru bir şekilde saptamakla görevlidir.

Aldatma, eşlerden birinin haksız bir biçimde ortak olan konutu terk edip etmediği, eşlerden birinin akıl hastası olup olmadığı, eşlerden herhangi birinin küçük düşürücü bir suç işleyip işlemediği gibi medeni kanunda maddeler halinde sunulan içerikleri bilmesi gerekir. .

Boşanma Davası Avukatının Nitelikleri

Boşanma davası avukatı vazifesini medeni hukuk kapsamında geçerli olan maddelerin içeriklerine bakarak davayı inceler ve gerekli işlemleri görür.

Boşanma davası avukatı medeni kanun içerikleri var olan durum arasında kıyaslama yaparak eş zamanlı olarak genel bir tespitte bulunur. Hâkim, davacının boşanma gerekçelerine bakarak var olan davayı incelemeye tabi tutacaktır. Bu nedenledir ki savanın hazırlık süreci denilen bu aşamada kesinlikle boşanma avukatı  ile birlikte işlerlik kazanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir