Ceza Davası Avukatı

Toplum içerisinde adaletin oluşması için gerekli olanaklar hukuk tarafından sunulur. Hukuk ise kendi içerisinde medeni hukuk, uluslararası hukuk ve ceza hukuku gibi alanlara ayrılır. Bu sistem içerisinde en karmaşık olanı ve çok fazla sorumluluk isteyen alan ise ceza hukuku olarak bilinir. Bunun sebebi ise ceza davaları genellikle kişilerin direk özgürlüklerinin kısıtlanmaları ile sonuçlanmasıdır. Ceza davalarında en büyük sorumluluk ise ceza avukatına aittir.

Ceza Hukuku Avukatı

Ceza Avukatı Ne Demektir?

Avukat mesleğinde görev yapan kişiler, meslekte uzmanlaşma zorunluluğu olmaması sebebi ile her türlü davalara katılma yetkisine sahiptirler. Fakat bazen avukatlar tercihleri gereği belirlemiş oldukları davalara daha çok ilgi gösterirler.

Ceza davalarına daha çok ilgi gösteren ve katılım sağlayan avukatlar, ceza avukatları olarak bilinirler. Ceza avukatları suçun işlenmesinden sonra açılan soruşturma dosyasının kabulü ile devam eden, bu zaman diliminde suçlanan kişilerin özgürlüklerini alabilmeleri için savunma yaparlar. Hukukun en çekişmeli ve sorunlu alanlarında ceza avukatları büyük önem taşırlar.

Ceza avukatları katılım sağladıkları davalarda, hem sanık hem mağdur hem de müşteki olan kişilerin savunmasını yapabilirler. Sanık savunması yaparken çoğunlukla tutuklu yargılanma ya da hapis cezasını en aza indirmek veya sanığın hiç ceza almaması için kendilerine verilen tüm yetkileri kullanırlar.


Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir?

Ceza davalarında avukatların üstlendikleri görevler öncelikle sanığın, mağdurun veya müştekinin adil bir şekilde yargılanmasını sağlamak, savunmalarını üstlenmek ve tanınan tüm hakları kullanabilmesini sağlamaktır. Aynı zaman da ceza avukatları dava sürecinin henüz başlamadığı zamanlar da karşılıklı görüşmeler sonucunda müvekkilin lehine olumlu şekilde sonuç sağlamakta görevleri arasında yer alır.

Ceza avukatları kişinin özgürlüğü ve mağdur haklarını savundukları için en hassas davalara bakmayı tercih ederler. Bu kadar hassas davalarda gerek sanığın gerekse şüphelinin temsilini üstelenen bu meslek çalışanlarına hukuksal olarak müdafi ismi verilir.


Ceza Avukatları Hangi Konulara Bakarlar?

Ceza davaları denildiğinde kasten adam öldürme, yağmalama, zimmet suçları, belgede sahtecilik ve dolandırıcılık, yaralama, tehdit etme veya hakaret suçlarını içeren dava çeşitleridir. Ceza davaları hukukun diğer davalarına göre daha büyük önem taşırlar.

Ceza davaları sonuçlarında kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasının yanı sıra kişinin ekonomik anlamda da zarar uğraması ihtimalleri de göz ününde bulundurulmalıdır. Ceza davalarında sorumluluk alan avukatlar, kişiler arasında menfaat çıkarı olmaksızın birden fazla kişinin savunmasını yapabilirler.

Suçun işlenmiş olmasının ardından açılan davalar da kişinin 18 yaşından küçük olması ve 5 yıldan fazla ceza alacak durumda olması ceza avukatlarının davaya katılımını zorunlu kılar. Bu gibi durumlar da devlet tarafından sistem üzerinden sanığa avukat verilebilir. Belirtilen bu durum dışında davalara avukat ile katılma zorunluluğu yoktur. Fakat hukuk sisteminin içerisindeki karışıklıklardan dolayı çoğu kişinin sistemsel olarak uzlaşmaya gitmek için avukat ile davaya katılımları tercih edilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir