Kategori Arşivleri: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İSTİFA DİLEKÇESİNDE AÇIKÇA BAŞKA BİR NEDENE DAYANILMADAN KISA SÜRE İÇİNDE AÇILAN DAVADA İSTİFA İRADESİNİN İŞÇİNİN HAKLI FESHİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

T.C YARGITAY9.Hukuk DairesiEsas: 2016/ 916 Karar: 2019 / 9887Karar Tarihi: 06.05.2019 İSTİFA DİLEKÇESİNDE AÇIKÇA BAŞKA BİR NEDENE DAYANILMADAN KISA SÜRE İÇİNDE AÇILAN DAVADA İSTİFA İRADESİNİN İŞÇİNİN HAKLI FESHİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI Özet: Taraflar arasında, iş ilişkisinin işçinin istifası ile sona erip ermediği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı işçi iş sözleşmesini, ödenmeyen işçilik alacakları ile

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku iş kanunu ve sosyal güvenlik iki ayrı başlığı bir arada yorumlanarak yasalaştığı bir hukuk dalıdır. Adında anlaşılacağı üzere iş hayatı boyunca çalışanların haklarını hem işçi hem işveren hem de devlet açısından ele alarak şekillendiren ayrıca sosyal güvenlik adı altında işçilerin sosyal hayatlarında ki refah ve güvenliklerini ele alan maddelerden oluşmaktadır.