İş ve sosyal güvenlik hukuku iş kanunu ve sosyal güvenlik iki ayrı başlığı bir arada yorumlanarak yasalaştığı bir hukuk dalıdır. Adında anlaşılacağı üzere iş hayatı boyunca çalışanların haklarını hem işçi hem işveren hem de devlet açısından ele alarak şekillendiren ayrıca sosyal güvenlik adı altında işçilerin sosyal hayatlarında ki refah ve güvenliklerini ele alan maddelerden oluşmaktadır. İş ve sosyal güvenlik hukuku, bireysel ve toplu olarak ayrı ayrı düzenlemelerle tarafların yasal hak ve yükümlülüklerini belirler. İşçi esasında ve işçinin haklarının korunması önceliğine dayanır. İster küçük işletmelerde ister daha büyük kapsamlı işletmelerde çalışmak için başvuru yapılsın, işçinin her türlü hakkı ve bunun yanında işçilerin çalıştıkları kurumlara karşı yerine getirmesi gereken görev sorumlulukları ile yapmış oldukları iş sözleşmesinin doğru uygulanması konularında iş ve sosyal güvenlik hukuku avukatları ilgilenmektedir.

Bireysel İş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku kişilerin bir iş yerine başvurması ve sonrasında taraflar arasında yapılan iş sözleşmesi ile işe başlama ve devam etme sürecinde; kişinin sosyal haklarını kullanmasından, maaş ve ek ücretler, çalışma koşulları gibi konular yanında işten ayrılma sürecinde işçinin haklarının korunması, tazminat gibi konularla da ilgilenir. Hayatın idamesi için çalışmak bir zorunluluktur. Bununla birlikte her çalışan emeğinin karşılığını almak ister. Maddi olarak ya da sosyal haklar olarak emeğinin karşılığı alan, güvenli bir iş ortamında sosyal refahını sağlayabilecek şartlarda çalışmak her işçinin hakkının. Bu hakların işveren tarafından suiistimal ediliyor olmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar iş hukuku kapsamında ele alınır. İş hukukunun işveren cephesinden karşılığı ise işçinin iş sözleşmesi gereklerine uymamasına yönelik olabilir.  İş hukuku davalarının büyük çoğunluğunu iş akdinin sonlanması sürecinde karşılaşılan sorunlar ve tazminat konusunda oluşan anlaşmazlıklar oluşturur.

Sanayi Devrimi Sonrası Bağımsızlaşan İş Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku, sanayi devrimi sonrasında fabrikalaşma ile üretim alanında ihtiyaç duyulan insan gücü sonucunda oluşan işçi sınıfının işverene karşı haklarının oluşturulması ve korunmasına yönelik olarak bağımsız bir hukuk dalı olarak günümüze taşınmıştır. İşçi hakları esasına dayandırılarak kanunlaşan ve uygulamalarının iş hukuku mahkemelerinde gerçekleştirildiği davalar için Keşkekler Sevinç avukatlık bürosu avukatları olarak avukatlarımızdan hizmet alabilirsiniz. Büro avukatlarımızın iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında ki deneyimleri ile haklarınızı alabilmeniz adına profesyonel bir süreç yönetimi sağlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir