Maddi Manevi Tazminat Davası Avukatı

Hukuka aykırılık içermekte olan her türlü işlem ya da eylem üzerinden dava açmak mümkündür ve maddi manevi tazminat davaları da hukuka aykırılık içermesi nedeni ile açılabilen davalardan biridir. Tazminat davaları, haksız eylemlerden ya da herhangi başka bir nedenden kaynaklanmakta olan tazminat anlaşmazlıklarını konu edinmektedir.

Tazminat davaları manevi tazminat ile maddi tazminat olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tazminat davalarında maddi bütünlüğe zarar vermekte olan suçlar üzerine tazminat talep edilebildiği gibi manevi bütünlüğün de zararını gidermek isteyenlerde tazminat davalarına yönelebilmektedir. Maddi manevi tazminat davalarında biri soyut biri de somut olacak şekilde zararların giderilmesini esas almaktadır. Kişinin maluliyetinden doğmakta olan maddi manevi tazminat adına dava açılabilmesi için tazminat hukuku alanında uzman olan bir tazminat avukatına başvurulması gerekmektedir.

Maddi Manevi Tazminat Davası Avukatı

Tazminat Davası Çeşitleri Nelerdir?

Tazminat davaları, iki farklı seçenek şeklinde incelenebilir. Manevi tazminat davaları haksız bir işlem ya da eylem sebebi ile davacının ruhsal bütünlüğünün bozulması sonucunda manevi acıların giderilmesi amacı ile açılmaktadır. Maddi tazminat davası ise ölüm nedeni ile destekten yoksun kalma, işgücü kaybı ya da maluliyet gibi bedensel zararlardan kaynaklanabilmesinin yanı sıra mevcut mal varlığı değerlerinin zarar görmesi sonucunda dava konusu olabilmektedir.

Maddi Manevi Tazminat Avukatının Hizmet Alanları

Kendisine karşı açılmış bir tazminat davasında vekillik hizmet almak ya da tazminat davası açmak isteyen kişilerin, maddi manevi tazminat alanında uzman olan bir avukata ya da hukuk bürosuna başvurması gerekmektedir. Tazminat davasına konu olabilecek hukuka aykırı bir eyleme maruz kalmış kişi adına açılacak olan tazminat davasının hangi konu dâhilinde olduğunun tespit edilmesi için tazminat davası alanında uzman bir avukata başvurulmalıdır. Tazminat davası için alanında uzman bir avukata başvurulması ile tazminat davasının konusu doğru tespit edilebilecek ve hangi davadan tazminat talep edileceği ya da ne kadar tazminat talep edileceği de tespit edilebilecektir.

Maddi Manevi Tazminat Davası Nedenleri Nelerdir?

Maddi manevi tazminat davası, trafik kazası sonucunda ölüm ya da yaralanma olması, iş hukukundan kaynaklanmakta olan ihbar ya da kıdem tazminatı, boşanma davası, doktor uygulama hatası sonucu ölüm ve suç işlenmesi durumunda uyuşmazlıkları çözme adına açılan bir dava türüdür. Ayrıca borçlar hukukundan kaynaklanmakta olan sözleşmenin ihlali ve iş kazası neticesinde ölüm ya da yaralanma gibi birbirinden farklı durumlarda oluşan uyuşmazlıkları çözebilmek için maddi manevi tazminat davası açılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir