Tapu İptal Tescil ve Kamulaştırma Avukatı

Kişi hak ve özgürlüklerini savunan hukuki işlemlerde yol gösteren bireylere avukat deniyor.

Avukatlar Hangi Görev Yükümlülüğü Altındadır? 

Haklarımızı en iyi şekilde savunmakla yükümlü olan avukatların birkaç görevi bulunmaktadır. Bu görevler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Hukuki süreçlerde temyiz gibi iş veya işlemleri yürütmek
  • Davaların takibini yaparak işlemlerin sonuçlanmasını sağlamak
  • Hukuki konularda bilgiler vermek ve hukuki açıdan görüş sahibi olmak
  • Hukuki tedbirler alarak anlaşma ve sözleşmelerin hukuki açıdan uygunluğunu sağlamak
  • Sözleşmeye uymayan bireylerin uyuşmazlıklarını tespit ederek ceza almasını sağlamak
Tapu İptal Tescil ve Kamulaştırma Avukatı

Avukatların Hizmet Alanları

Avukatlar bu görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak farklı hizmet alanlarına yönelmektedir. Bu hizmet alanları nelerdir diyecek olursak tapu iptal tescil ve kamulaştırma olarak hizmet alanlarının en başında geliyor.

Tapu Nedir?

Ev arsa araba gibi taşınmaz malların sahibinin kim olduğunu kanıtlayan resmi belgeler tapu olarak adlandırılır.

Hukuki anlamda tapunun tescili önemli bir konu olup tescil kelimesi tam manasıyla herhangi bir taşınmaz mal üzerinde hak iddia edebilmek için tapu kütüklerine verilmesi gereken kayıtlı evrak listesidir.

Kamulaştırma kelimesi ise bir kişiye ait olan taşınmazların devlete geçirilerek halkın ortak olarak kullanımına açılmasını ifade etmektedir.

Gayrimenkul avukatları bu hususta gerekli eğitim ve bilgiyi alarak hukuki süreçlerde yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Tapu İptal ve Tescil Davaları Avukatı

Hukuka aykırı olarak düzenlenen tapu kayıtlarının düzeltilmesi amacıyla açılan davalarda bu avukatlar görev alarak hukuksal süreci takip ederler. Birçok sebepten hukuki aykırılık yaşanabilir. Bu sebepler nelerdir, kısaca bahsedelim.

Muris muvazaası: Mirastan mal kaçırma ismiyle bilinen bu olay miras sahibinin sağlığında mirasçıların bir kısmını mirastan men etmek maksadıyla üçüncü kişiler lehinde hileli işlemlerin yapılması olarak bilinir.

Miras Taksim: Miras sahibinin vefatının ardından mirasçıların mal paylaşımında bir araya gelerek anlaşma sağlaması gerekmektedir. Bu anlaşmaya uymayan mirasçılar için dava açmak mümkündür.

Vekillik Görevinin Kötüye Kullanılması: Vekillik görevi tayin eden kişinin isteklerine uyma yükümlülüğü ile yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu görevin kötüye kullanılması durumunda yapılan işlemler geçersiz hale gelerek hukuki bir sürecin başlamasına vesile olmaktadır.

Hukuki Ehliyet: Kişinin yaptığı işlerde hukuki sonuçları tahmin etme ve algılama yeteneklerine sahip olması gerekmektedir. Bu yeteneğe sahip olmayan kişiler için dava açılması uygundur.

Kamulaştırma Davaları Avukatı

Kamu yararı açısından önemli olan bu davalarda hukuki süreci takip etmek önemli bir durum arz etmektedir.  Kamulaştırma işlemleri hakkında avukatın hukuki süreci takip ederek davayı açması önemli durumlardan biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir