İCRA VE İFLAS HUKUKU:

Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu, Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçeşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Silivri, Çatalca ve İstanbul bölgeleri başta olmak üzere, müvekkillerinin alacaklarının tahsili amacı ile borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmakta ve bu alandaki alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu olarak İcra ve İflas Hukuku alanında verilen başlıca hizmetler:

 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibive buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi
 • İhalenin feshi davaları
 • Ödeme emri ile icra emrine itiraz işlemleri
 • Kıymet takdirine itiraz işlemleri
 • Sıra cetvelindeki sıraya itiraz işlemleri
 • İcra memur muamelesi şikayet davaları
 • Takibin taliki veya iptaline yönelik davalar
 • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi
 • Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi
 • İflas davası süreci ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması
 • Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi
 • Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması
 • İflas erteleme
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

İlgili Yazılar