SÖZLEŞMELER VE BORÇLAR HUKUKU:

Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu, Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçeşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Silivri, Çatalca ve İstanbul bölgeleri başta olmak üzere,  taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkisini konu alan “Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku” kapsamında, gerçek ve/veya tüzel kişiler ile karşılıklı bir borç ilişkisi kuran karşı taraf arasındaki uyuşmazlıklar ile tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile yapılan sözleşmeler kapsamında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu olarak Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku alanında verilen başlıca hizmetler:

  • Haksız fiillerden kaynaklı maddi manevi tazminat davaları
  • Sözleşmelerden kaynaklı maddi manevi tazminat davaları
  • Sebepsiz zenginleşmeden kaynaklı maddi manevi tazminat davaları
  • Sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, cari hesap alacağı sözleşmeleri, alacağın temliki sözleşmeleri ve borcun nakli konularında danışmanlık hizmeti
  • Evlilik sözleşmesi, düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, miras paylaşma (taksim) sözleşmesi, abonelik sözleşmesi, adi şirket ve ortaklık sözleşmesi, iş sözleşmesi, ibra sözleşmesi, sigorta sözleşmesi, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesi, lisans sözleşmesi, sigorta sözleşmesi, taşıma sözleşmesi ve cari hesap alacak sözleşmesi konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti
  • Borçlar Kanunu’nun Özel Hükümlerde düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı sözleşmesi, trampa sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, hasılat kirası, ariyet, ödünç sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, istisna, yayım, vekalet sözleşmesi, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet sözleşmesi, kaydıhayat ile irad, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve diğer tüm kanunlarda yer alan sözleşme konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti
  • Kusura dayanmayan sözleşme dışı yani kusursuz sorumluluk davalarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti

İlgili Yazılar