KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu, Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçeşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Silivri, Çatalca ve İstanbul bölgeleri başta olmak üzere,  6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ülkemizde yeni bir döneme girildiğinden ve anılan Kanun, vatandaşları, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatıp veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirdiğinden özellikle şirketlerin bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerine KVKK kapsamında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu olarak Kişisel Verilerin Korunması alanında verilen başlıca hizmetler:

  • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi
  • Bilgilendirme ve Farkındalık eğitimi
  • Kişisel veri envanterinin çıkarılması
  • Boşluk analizi
  • Uyum danışmanlığı
  • Proje yönetim
  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken iş birliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması
  • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi
  • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması

İlgili Yazılar