TİCARET HUKUKU:

Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu, Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçeşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Silivri, Çatalca ve İstanbul bölgeleri başta olmak üzere, ticaretle uğraşan gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki tacirler arasında oluşan nitelikli iş, işlem ve ticari borçlanma ilişkilerinde meydana gelen uyuşmazlıklarda, ticari işletmeyi ilgilendiren kuruluş, yapılanma, sona erme faaliyetleri, ticari iş ve işlemlerde kullanılan kıymetli evraklar ve ticari faaliyet kapsamına giren sigortalama kapsamındaki iş ve işlemlerde meydana gelen uyuşmazlıklarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu olarak Ticaret Hukuku alanında verilen başlıca hizmetler:

 • Şirketlerin hızlı ve kolayca kurulması
 • Günlük ticari işlem konularında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Fatura alacak davası
 • Cari hesaptan kaynaklanan alacak davası
 • Haksız rekabet davası
 • Poliçe, bono, çek ve senetlerden kaynaklanan davalar
 • Navlun alacak davası
 • Sigorta ve tazminat alacak davaları
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı
 • Distribütörlük sözleşmesi, franchise sözleşmesi, bayilik sözleşmesi, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin düzenlenmesi
 • Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması
 • Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatının sağlanması
 • Şirketlerin konkordato ilanı süreci danışmanlığı
 • Şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi
 • Rekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması
 • Sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi