İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU:

Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu, müvekkillerine, Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçeşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Silivri, Çatalca ve İstanbul bölgeleri başta olmak üzere, iş akdinden doğan tüm uyuşmazlıklarda, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinden iş sözleşmelerinin tek taraflı veya karşılıklı olarak sona erdirilmesine kadar her alanda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve gerek bireysel gerekse sendikal uyuşmazlıklarda müvekkillerini yargı önünde temsil etmektedir.

Keşkekler Sevinç Avukatlık Bürosu olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen başlıca hizmetler:

 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma (mesai) alacağı, ücret (maaş) alacağı, hafta tatili çalışma ücreti alacağı, ulusal bayram ve genel tatil çalışma ücreti alacağı (ubgt alacağı), yıllık izin ücreti alacağı, prim ikramiye alacağı, asgari geçim indirimi (agi) alacağı ve sair haklara ilişkin alacak davaları
 • İşe iade davaları
 • Hizmet tespit davaları
 • Haklı nedenle fesihe ilişkin davalar
 • İş kazası davaları
 • Meslek hastalıkları davaları
 • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
 • Şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulması ve işleyişinde yasal danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İşçi-işveren ilişkisinde gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi hazırlanması
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin sürdürülmesi ve yasal danışmanlık verilmesi
 • İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu’ndan doğan tüm uyuşmazlıkların çözümü

İlgili Yazılar